O autorze
Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Doradza firmom z branży internetowej, w tym największym polskim start-upom, w zakresie wszystkich aspektów ich działalności, w szczególności związanych z prawnymi aspektami świadczenia usług drogą elektroniczną, prawami konsumentów oraz szeroko rozumianym e-commerce. Doradca firmy świadczącej usługi prawno-biznesowe dla branży kreatywnej Lookreatywni.pl. Prywatnie fan motoryzacji, podróży i sportu.

Wizerunek Youtubera

Kontynuując temat umów z youtuberami na promocję produktów i usług przedstawiam Wam kolejny prawny aspekt umów, o którym każdy youtuber powinien pamiętać. Jest nim prawo do wizerunku youtubera.

O tym, że nie jest to problem teoretyczny, przypominają dwa przypadki opisywane w mediach tu i tu.

Zawierając umowę na promocję produktów lub usług, youtuber oprócz zobowiązania się do stworzenia konkretnego filmu (filmów) bardzo często zgadza się na reklamowanie produktu lub usługi przy pomocy swojego wizerunku.

Wizerunek to?
Wizerunek to nic innego jak podobizna osoby przedstawiana na zdjęciu czy plakacie. Wizerunek podlega ochronie prawnej jako jedno z dóbr osobistych wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz, niezależnie, w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na korzystanie z wizerunku, niezbędna jest zgoda osoby, której wizerunek ma zostać wykorzystany i rozpowszechniony. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa o promowanie produktów lub usług zawierała postanowienia o wykorzystaniu wizerunku.

Zakres zgody
Zgoda na wykorzystanie wizerunku może określać w jakich mediach wizerunek może być rozpowszechniany przez reklamodawcę - przykładowo, youtuber może udzielić zgody tylko na wykorzystywanie wizerunku w mediach internetowych i tym samym wyłączyć korzystanie z wizerunku w mediach tradycyjnych (np. reklamie prasowej). Zgodna na wykorzystanie wizerunku w reklamie może dotyczyć poszczególnych produktów lub usług reklamodawcy, co jest najczęściej spotykane w praktyce, lub zostać udzielona do promowania wszystkich produktów reklamodawcy. Zgoda youtubera na wykorzystanie jego wizerunku może mieć charakter terminowy (np. na 2 czy 3 miesiące), jak również bezterminowy, co jest jednak rzadziej spotykane w praktyce.
Często w umowach, które negocjuję, normowane są szczegółowe zobowiązania youtuberów do udziału wydarzeniach organizowanych przez reklamodawców. Pojawienie się youtubera na evencie i promowanie na nim produktów reklamodawcy jest również elementem korzystania z wizerunku i powinno zostać precyzyjnie określone w umowie.

Podatki, podatki

Niezależnie od kwestii wykorzystania wizerunku, youtuberzy powinni pamiętać, że tworząc odpłatnie filmy na zlecenie reklamodawców oraz udzielając odpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uzyskują przychód, który powinien zostać opodatkowany. W zależności od osiągniętych w danym roku podatkowym przychodów, stawka podatku może wynosić 18 lub 32 procent. Negocjując stawki za współpracę reklamową youtuberzy powinni uwzględnić podatek, jaki muszą zapłacić.

Zjawisko angażowania youtuberów w działania reklamowe jest względnie nowe, a pewne praktyki umowne dopiero się tworzą. Przy negocjacji każdej umowy z youtuberem powinien brać udział prawnik, który pomoże zabezpieczyć interesy stron i podpowie najlepsze rozwiązania podatkowe. Więcej wpisów o tej tematyce już wkrótce.


Lookreatywni.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...