O autorze
Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Doradza firmom z branży internetowej, w tym największym polskim start-upom, w zakresie wszystkich aspektów ich działalności, w szczególności związanych z prawnymi aspektami świadczenia usług drogą elektroniczną, prawami konsumentów oraz szeroko rozumianym e-commerce. Doradca firmy świadczącej usługi prawno-biznesowe dla branży kreatywnej Lookreatywni.pl. Prywatnie fan motoryzacji, podróży i sportu.

Umowy z Youtuberami na promocje produktów i usług

Youtube to jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych w Polsce, która każdego roku zwiększa swój zasięg docierając do coraz to nowych grup społecznych powoli staje się alternatywą (a może nawet zagrożeniem) dla „tradycyjnych” mediów takich jak telewizja czy platformy cyfrowe. Wraz ze wzrostem popularności Youtube’a z roku na roku umacnia się również pozycja Youtuberów, którzy wzbudzają coraz większe zainteresowanie reklamodawców. Reklamodawcy coraz chętniej podejmują współpracę z Youtuberami (warto wspomnieć chociażby ostatnią kampanię sieci Play, w której wystąpiło aż ośmiu vlogerów).

W dzisiejszym artykule przyjrzę się współpracy na linii Youtuber – agencja reklamowa od strony prawnej. O czym każda agencja reklamowa i Youtuber powinni pamiętać zawierając umowę o współpracy marketingowej? Zapraszam do pierwszego z cyklu artykułów na temat współpracy Youtubera z agencją reklamową.

Aktywność na Youtube też podlega polskim ustawom
Pomimo tego, że Youtube jest platformą amerykańską, aktywność na Youtube podlega również polskim ustawom. Przekłada się to na pewne ograniczenia w promocji określonych produktów i usług. W szczególności należy zwrócić uwagę na promocję takich produktów jak papierosy czy alkohol. Ich reklama w większości przypadków jest niedozwolona. Dlatego też oczekiwanie od Youtubera, że w swoim filmie będzie zachwalał spożywanie whisky tylko jednej marki lub oznajmiał, że najlepsze papierosy produkuje firma x może stanowić złamanie prawa i może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje zarówno dla Youtubera, jak i reklamodawcy.
Pamiętać trzeba, że kwestie związane z reklamą pewnych produktów i usług regulują nie tylko właściwe ustawy, ale również odnosi się do nich Kodeks Etyki Reklamy. Występowanie przed Komisją Etyki Reklamy za załamanie zasad reklamy z pewnością jest czymś, czego chciałaby uniknąć każda agencja reklamowa.

Umowy z Youtuberami a wizerunek Youtubera
Niezmiernie ważną kwestią jest prawidłowe określenie kwestii związanych z wykorzystaniem wizerunku Youtubera. Wizerunek osoby jest jej dobrem osobistym chronionym zarówno na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, jak i art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tym ostatnim przepisem rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku komercyjnego wykorzystania wizerunku Youtubera do promocji pewnych produktów lub usług, zwłaszcza poza filmami prezentowanymi na kanale Youtubera, uregulowanie wykorzystania wizerunku jest więcej niż pożądane. Konieczne jest w szczególności określenie kiedy i w jakich celach wykorzystanie wizerunku Youtubera będzie miało miejsce. Niezbędne jest również wskazanie zakresu rozpowszechniania wizerunku. Istotnym elementem jest ponadto wskazanie wynagrodzenia, jakie za wykorzystanie wizerunku otrzyma Youtuber. W umowach z Youtuberami konieczne jest również unormowanie, czy Youtuber może promować inne produkty lub usługi, o czym szerzej poniżej.


Promocja innych firm przez Youtubera - automatycznie zakazana?
Może zdarzyć się sytuacja, w której Youtuber będzie jednocześnie promował kilka firm oferujących często konkurencyjne produkty. W celu ochrony interesów firmy konieczne jest dokładne określenie sytuacji, w których Youtuberowi nie wolno będzie reklamować konkurencyjnych firm lub usług. W umowach, z którymi spotykam się na co dzień, określenie podmiotów, z którymi Youtuber nie może współpracować w czasie promocji danej firmy jest bardzo rozbudowane i polega nie tylko na wymienieniu nazw tych firm, ale również na określeniu jakich produktów w danym materiale filmowym Youtuber nie może umieszczać. Pamiętać należy, że brak postanowień o zakazie promocji innych firm oznacza, że Youtuber może reklamować inne produkty i usługi, a jego aktywność będzie zgodna z prawem tak długo, jak długo nie dojdzie do złamania zasad wynikających ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Współpraca z Youtuberami – najważniejsze aspekty

Wykorzystanie wizerunku, promowanie różnych marek czy produktów szczególnych, takich jak papierosy czy alkohol, to jedynie kilka pierwszych aspektów, które muszą zostać dobrze unormowane w umowie. Umowy promocyjne z Youtuberami są najczęściej bardzo rozbudowane i zawierają chociażby takie postanowienia jak konieczność udziału Youtubera w konkretnych wydarzeniach promocyjnych czy sesjach zdjęciowych, kwestie praw autorskich do filmików. W kolejnych wpisach przybliżę inne ciekawe kwestie umów z Youtuberami.
Lookreatywni.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...