• Aplikacja mobilna a prawo

  Łukasz Łyczkowski
 • Wizerunek Youtubera

  Łukasz Łyczkowski
 • Umowy z Youtuberami na promocje produktów i usług

  Łukasz Łyczkowski
 • Umowy wspólników - wygodne narzędzie dla doprecyzowania umowy spółki pomiędzy founderami

  Łukasz Łyczkowski

O sobie

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Doradza firmom z branży internetowej, w tym największym polskim start-upom, w zakresie wszystkich aspektów ich działalności, w szczególności związanych z prawnymi aspektami świadczenia usług drogą elektroniczną, prawami konsumentów oraz szeroko rozumianym e-commerce. Doradca firmy świadczącej usługi prawno-biznesowe dla branży kreatywnej Lookreatywni.pl. Prywatnie fan motoryzacji, podróży i sportu.